post

Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2567 BE

Selamat Hari Raya Tri Suci Waisak 2567 BE

Salam Dunia Satu Keluarga
Saya Salah Satu Bagiannya
Bahagia Gembira Sukacita
I ❤ SKM
我们一起加油

“Sabbapapassa akaranam,
kusalasa upasampada,
sacittapariyodapanam,
etam buddhana sasanam”.

“Janganlah berbuat kejahatan,
perbanyaklah perbuatan baik,
sucikan hati dan pikiran,
inilah inti ajaran Buddha”.

~Dhammapada 183~

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.